Vergoeding

Bij diagnose slaapapneu

Het MRA wordt in principe vergoed vanuit de basisverzekering indien uw KNO of longarts u heeft doorverwezen met de diagnose slaapapneu met een AHI≥ 5 EN bijpassende klachten. De intake, de overzichtsfoto (OPT), het MRA inclusief plaatsing, twee maanden nazorg en jaarlijkse controle worden dan vergoed. Wanneer uit een eerste onderzoek blijkt dat uw gebit ongeschikt is voor het aanmeten van een MRA, zullen de intakekosten in rekening worden gebracht. De kosten van een intake zijn € 137,98 (bedrag 2024).

Geen diagnose slaapapneu

Indien er geen diagnose slaapapneu is, maar u heeft wel last van snurken dan kan er ook een MRA gemaakt worden. Dit wordt echter niet vergoed vanuit de basisverzekering.

Indien het MRA enkel gebruikt wordt om (ernstige) snurkklachten tegen te gaan, zullen de kosten maximaal € 1035,49 bedragen (bedrag 2024).