Behandelaren

Alexander Verhelst - oprichter
220211-Goey-Ru-shan-1
R. Goey - oprichter

Alexander Verhelst is in 2013 afgestudeerd aan ACTA. Direct na afstuderen heeft Alexander zijn NVTS-accreditatie behaald. Na 3,5 jaar algemene tandheelkunde heeft hij zich gedifferentieerd als parodontoloog (NVvP) en implantoloog. Zijn interesse voor zowel de parodontologie als de slaapgeneeskunde hebben geresulteerd in een publicatie in het wetenschappelijke vakblad ‘Oral Health and Preventive Dentistry.’ Alexander is werkzaam bij Proclin Rotterdam en bij Paro Haarlem. Tevens is hij bestuurslid van de NVTS en heeft hij zitting in de examen-commissie van de NVTS.

R. Goey heeft zijn studie tandheelkunde in 2009 afgerond aan ACTA Amsterdam. Achtereenvolgens begon hij met geneeskunde aan de VU in Amsterdam. In 2014 startte hij aan de opleiding Mondziekten Kaak- en Aangezichtschirurgie aan het LUMC te Leiden, die hij in 2018 heeft afgerond. Sindsdien heeft hij op meerdere locaties waargenomen en is nu werkzaam in het LUMC en in de Orfeokliniek te Zoetermeer. Tevens doet hij promotieonderzoek aan het LUMC naar kunstmatige intelligentie in de tandheelkunde en kaakchirurgie. De accreditatie voor de NVTS is in 2017 behaald en sindsdien is er veel ervaring opgedaan met het vervaardigen van MRA’s en de bimaxillaire osteotomie: de kaakoperatie van de boven- en onderkaak t.b.v. ernstige slaapapneu.

Hester Kuling
Julia Uniken Venema

Hester Kuling studeerde in 1986 af aan de Rijks universiteit Groningen. Sindsdien is zij werkzaam  geweest als tandarts in diverse praktijken. Sinds 2020 werkt zij bij Dental Clinics Ridderkerk.In 2013 behaalde zij de accreditatie tot tandheelkundig slaapgeneeskundige NVTS.

Julia Uniken Venema is in 2017 afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na haar afstuderen is Julia een promotie traject gestart op het gebied van tandheelkundigeslaapgeneeskunde aan het ACTA, het AMC en het OLVG. In 2022 is zij gepromoveerd op dit onderwerp. Hiernaast is zij actief als algemeen tandarts in meerdere tandheelkundige praktijken en het Tjongerschansziekenhuis te Heerenveen met, naast de slaapapneu, bijzondere interesse in orale chirurgie. Tevens is zij penningmeester van de NVTS en heeft zij zitting in de examencommissie.